Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityka Cookies TelePolska Sp. z o.o.
TAK, WYRAŻAM ZGODĘ
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2024r.

Aktualności

Zmiana stawki VAT od 1 stycznia 2011 r.
22.12.2010

TelePolska sp. z o.o. (zwana dalej TelePolska) uprzejmie informuje, iż zgodnie Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238,poz. 1578) nowelizacji uległo m.in. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) oraz ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpi zmiana podstawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) z 22 % na 23 %. Zmiana ta oznacza wzrost cen brutto usług świadczonych przez TelePolska, poprzez dodanie do cen netto  stawki należnego podatku VAT w wysokości 23 %.

Informujemy, iż zgodnie art. 21 Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238poz. 1578), w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) po art. 61 został dodany art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a.

1. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5 i 5a, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji:

1) o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków umowy lub cennika uwzględniających tę zmianę;
2) o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian;
3) o przysługującym dostawcy usług telekomunikacyjnych roszczeniu odszkodowawczym, a także konieczności zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6, w przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może podać do publicznej wiadomości informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki.”

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa, TelePolska wprowadza stosowne aktualizacje w Umowach, Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez TelePolska sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2009 r., Regulaminie świadczenia przez TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług dostępu do międzynarodowej sieci Internet z dnia 19 marca 2010 r. oraz  Regulaminach promocji (zwanych dalej Regulaminami) i Cennikach.

TelePolska uprzejmie informuje, iż w wyniku zmiany podstawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegają obowiązujące Państwa Umowy, Regulaminy oraz Cenniki i Regulaminy Promocji. Ceny netto świadczonych usług przez TelePolska nie ulegają zmianie, natomiast do cen netto zostanie dodana aktualna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

W trybie art. 61a. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.), który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r., informujemy jednocześnie, iż w przypadku braku akceptacji zmiany w obowiązujących Państwa Umowach, Regulaminach, Cennikach i Regulaminach promocji, będzie przysługiwało Państwu prawo wypowiedzenia zawartych z TelePolską Sp. z o.o. umów. Jednak w przypadku wypowiedzenia przez Państwa zawartej z TelePolską Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, TelePolsce, jako dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zgodnie z art. art. 61a. § 1 pkt 3) Prawa telekomunikacyjnego, będzie przysługiwało w stosunku do Państwa roszczenie odszkodowawcze, a także uprawnienie do żądania od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, tzw. Opłaty wyrównawczej.

Zmiany warunków Umów, w tym zmiany w załączonych Regulaminach z dnia 30 listopada 2009 r. oraz Cennikach i Regulaminach promocji, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

W Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez TelePolska sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2009 r., zostaje dodany w § 8 ust.6, w § 17 ust. 6, w § 20 ust. 6' w brzmieniu:
„a. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warnków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Operator) wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5 i 5a Prawa Telekomunikacyjnego, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji:

a.1 o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków umowy lub cennika uwzględniających tę zmianę;
a.2 o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian;
a.3 o przysługującym dostawcy usług telekomunikacyjnych (Operatorowi) roszczeniu odszkodowawczym, a także konieczności zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa Telekomunikacyjnego, w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy.

b. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Operator) może podać do publicznej wiadomości informacje o zmianach, o których mowa w ust. 6 pkt a.-a.3, z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki”.

W Regulaminie świadczenia przez TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług dostępu do międzynarodowej sieci Internet z dnia 19 marca 2010 r. w § 7 zostaje dodany:
„4' 
a. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Operator) wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5 i 5a Prawa Telekomunikacyjnego, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji:

a.1 o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków umowy lub cennika uwzględniających tę zmianę;
a. 2  o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian;
a. 3 o przysługującym dostawcy usług telekomunikacyjnych (Operatorowi) roszczeniu odszkodowawczym, a także konieczności zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa Telekomunikacyjnego, w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy.

b. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Operator) może podać do publicznej wiadomości informacje o zmianach, o których mowa w ust. 41 pkt a.-a.3, z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki.”

W związku z powyższym, w każdej pozycji Umowy, Regulaminu lub Cennika i Regulaminu Promocji, w której była podana cena netto i stawka procentowa podatku 22 % lub wyliczona kwotowo cena w PLN na podstawie stawki 22 %, należy przyjąć stawkę procentową podatku 23 % lub stawkę kwotową ceny w PLN obliczoną na podstawie stawki procentowej 23 %.

W umowach zawartych od dnia 1 stycznia 2011 r., TelePolska będzie świadczyła dla Państwa usługi na warunkach określonych nowych umowach, w zaktualizowanym Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez TelePolska sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2009 r., w zaktualizowanym Regulaminie świadczenia przez TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług dostępu do międzynarodowej sieci Internet z dnia 19 marca 2010 r. oraz zaktualizowanych Cennikach i Regulaminach promocji.

Wszelkie dodatkowe informacje, dotyczące wskazanych powyżej zmian, teksty jednolite Regulaminów, Cenniki oraz inne informacje można uzyskać na stronie www.telepolska.pl, w siedzibie Spółki oraz pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta (22) 397-33-33.

Dokumenty znajdują się w dziale Biuro Obsługi Klienta ->DOKUMENTY

Pliki do pobrania:
docxInformacja prasowa Zmiana stawki VAT od 1 stycznia 2011 r.DOCX (13.79 KB)
txtInformacja prasowa_Zmiana stawki VAT od 1 stycznia 2011 r.TXT (9.05 KB)

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszej ofercie, podaj swój adres e-mail

Billing on-line

Przeglądaj bieżący billing rozmów i kontroluj swoje wydatki

Przejdź do strony logowania

Przejdź do strony logowania

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 (22) 397 33 33
bok@telepolska.pl

Infolinia

tel. 801 911 000